VOLTE SEBE

21.11.2022

Vždy volte v první řadě sami sebe. Ať už děláte cokoliv, ať už jste v jakémkoliv společenství, ze všeho nejdůležitější je to, jak se v tom cítíte vy. Nikdo na celé planetě za vás neodžije váš život. Proto vše přizpůsobujte tak, abyste to především cítili vy jako správné. Nikdo kromě vás neví, co je pro vás nejlepší. To vy jste vedeni, to vy máte právo rozhodovat o svém životě a cestě. Nikdo jiný na to nemá větší právo. Proto pokud by nějaké rozhodnutí bylo na úkor vás, co by vám samotným ubližovalo nebo bylo proti vašemu přesvědčení (a pokud to lze), nedělejte to. Nikdo a nic není tak důležité, jako vy sami a vaše fyzické a mentální zdraví. Nemluvíme tady o žádném prosazování sebe sama nebo o sobectví. Jen o zdravém nastavení svých hranic.

Často se dostáváme do skupin a společenství, kde jsou nastaveny určité normy, zásady a podobně. Je pochopitelné, že v takových případech je vždy důležité zjistit, zda vám tato pravidla vyhovují a můžete je přijmout i s určitým kompromisem nebo by jejich přijetí pro vás samotné bylo nevýhodné nebo by vás nebo druhé jakýmkoliv způsobem poškozovalo.

Potom už je jedno, jestli vaše volba je čistě pro vás nebo pro druhé. Pokud vás to činí šťastnými, vždy je to volba vás samotných. V takovém případě vás to naplňuje energií a je vaším motorem. Když mají ale vaše volby sebelepší záměr, ale ubírají vám energii a vyčerpávají vás, potom jste si nezvolili sebe, ale něco nebo někoho jiného a to už v pořádku není, protože jdete přes sebe.

Nejjednodušší metodou, jak si volit správně a svou cestu je ptát se. Ptejte se vždy sami sebe, zda vám to dodává energii i za cenu jistých kompromisů a zda vás to naplňuje. Pokud ano, je to v pořádku. Pokud vás to vyčerpává a energii vám to hlavně bere, jdete sami přes sebe a potom by bylo na místě položit si otázku, proč to dělat dál nebo jakou máte jinou volbu. Obvykle vždy bývá nějaká další volba nablízku. Jde jen o to, rozhlédnout se dobře kolem sebe. Zvykněte si ptát se sami sebe, co vás naplňuje, co vám přináší do života radost, co vás činí šťastnými a podle toho si volit svůj život a své volby. Nevolte ze strachu, co si o vás někdo pomyslí nebo že se to nehodí. Volte podle toho, co to bude mít za následek pro vás. Není to egoismus, je to sebeláska a sebehodnota, vnitřní klid a zdravý život.