VELIKONOCE

18.04.2022

Svátky, oslavy a rituály krásně rámují naše životy, dávají jim řád a určité tempo. Občas i příjemné zastavení a usebrání se, jak tomu bývá v případě Vánoc a Velikonoc. Tyto křesťanské svátky nám připomínají utrpení, ale zároveň s ním nám přináší i naději na dobrý konec. Ať už jste věřící nebo ne, každý svátek s takto dlouhou tradicí přináší silnou energii do našich životů, aniž bychom se jich aktivně účastnili. Tuto silnou energii přináší po staletí vytvářené rituály, mnohokrát opakované modlitby, které se propisují do našeho kolektivního vědomí a tím zesilují význam těchto dní. A tak je to zároveň ideální čas pro očistu naší mysli a duše a pro to, abychom si udělali lepší uspořádání v našich domovech i sami v sobě. Každý den velikonočních svátků přináší jednu důležitou připomínku. Poslední večeře a počátek utrpení, Vzkříšení Krista, Zmrtvýchvstání...to vše můžeme v menším pojetí prožít i sami na sobě skrze hlubokou vnitřní práci. Tedy odevzdat své smutky, žaly a strachy v osobní meditaci nebo v nějaké aktivnější terapeutickou práci a skrze to prožít vzkříšení a zároveň malé "zmrtvýchvstání" v podobě nalezení nového směru, přepsání svých nefunkčních programů a vzorců. Právě tato doba je velmi cenná pro zastavení se, zklidnění a vnímáni sebe sama a také pro změnu a nové nastavení. Pomůže nám v tom právě ta obrovská síla a energie, která je všudypřítomná a tyto procesy urychluje. Nejsilnější dny Velikonoc sice skončily nedělním večerem, energie Velikonoc nás ale budou ovlivňovat ještě dalších téměř padesát dní, kdy můžete odstranit spoustu zbytečných a nefunkčních nánosů. Pokud tedy chcete ve svých životech něco změnit, teď je k tomu ideální čas.