ODPUŠTĚNÍ

24.01.2022

Odpuštění. Téma odpuštění je velmi důležité téma, které se prolíná našimi životy, ať už chceme nebo nechceme. Každý z nás má ve svém životě někoho, komu by potřeboval odpustit. Většinou je to někdo v rodině, v zaměstnání nebo mezi našimi kamarády, se kterými se někde něco na naší společné cestě pokazilo. Nejčastěji ale něco neumíme odpustit sami sobě. Něco, co se stalo před mnoha lety a my si to mnohokrát vyvoláváme a připomínáme znovu a znovu a vytváříme si tím jen další pocity viny.

Jak se z toho vymanit? Nápovědu nám může poskytnout sám život. Ten má téma odpuštění skvěle zpracováno. Když se vám něco stane na fyzické rovině, začne sám život svůj hojivý proces. Každá buňka okamžitě započne léčení a hojení, aby nastal v těle znovu řád. Stejně tak, když sníte něco, co tělu není prospěšné, snaží se ze všech sil, aby se tohoto neprospěšného co nejrychleji zbavilo a znovu mohla ve vašem těle nastat harmonie. Stejně tak nám život do cesty přináší spoustu příležitostí, jak svou vinu opustit, jak od-pustit sami sobě nebo druhým. Jak se s tím velkým batohem viny a nenávisti nevláčet životem dál. Můžeme se na to podívat skrze tělo. Je vědecky dokázáno, že za pár let se každá buňka našeho těla promění za novou. Tedy, za pár let už z nás "předtím" nezůstane kámen na kameni. Jsme kompletně vyměnění. Proč si tedy do nového těla brát staré křivdy a stará provinění? Nejlepší metodou je odpuštění právě dnes. Představte si, že dnes jste dostali moc dát amnestii komukoliv, kdo se na vás provinil a také sami sobě. U některých to uděláte zatím možná s nevolí, u jiných vám to půjde lépe. Dopřávejte si tento den amnestie tak často, dokud neucítíte, že při pomyšlení na daného člověka cítíte klid. Najděte si svoje vlastní slova. Já sama vždy používám tato: "Celým svým bytím ti absolutně a bezpodmínečně odpouštím. Odpouštím ti vše, co se v této situaci stalo. Neneseš žádnou vinu a zasloužíš si veškerá požehnání života. Já jsem volná a ty jsi volný/á. Ať žijeme všichni v radosti a štěstí. " Samozřejmě si ale vymyslete ta slova, která budou vyhovovat vám. Na začátku a s někým vám to třeba nepůjde tak hladce, s jiným to půjde hned. A jak zjistíte, že už jste proces odpuštění dokončili? Tak, že když na dotyčného pomyslíte, necítíte žádný nepříjemný pocit. Jen vnitřní klid. Přeju vám, ať se vám daří odpustit co nejvíce lidem. Jediný, kdo tím totiž trpí, jste stejně zase jen vy. Pokud vám to s někým nejde, zkuste si uvědomit, že to děláte především pro sebe. Třeba to půjde snáz:)