O SLOVECH

07.03.2022

O síle slov, modlitbě a záměru...

Říkalo se, že běžně člověk za den řekne v průměru 6-8 tisíc slov. Nové výzkumy ale potvrdily, že ženy i muži v průměru vyřknou až 16 tisíc slov za den. Na světě je téměř osm miliard lidí a každý v průměru použije 16 tisíc slov...jen si představte to číslo...Před šedesáti lety nás bylo necelé tři miliardy a svět musel být o mnoho tišší. Zato dnešní svět je plný slov, která se na nás valí z televize, z rádia, z filmů i seriálů, přibyly různé podcasty a videa na sociálních sítích. Všude je plno slov, která se hlásí "o slovo". Jak se v takovém "Babylonu" neztratit a nenechat se pohltit a zavalit slovy? Jak zůstat alespoň uvnitř svého vlastního ticha?! Stejně tak si ale představme, kolik má každý z nás příležitostí k vytváření lepšího světa i vlastních životů? Každý víme, jak slova umí hladit i ubližovat, podpořit i ponížit, slova umí povzbudit i ukonejšit. Umí ale i zranit nebo znejistit na dlouhý čas. Pokuste se teď zamyslet a představit si, kolik bychom mohli vytvořit za den afirmací, podpůrných manter, modliteb, kolikrát za den bychom mohli pohladit a zahřát slovem, kolikrát někoho potěšit milou pochvalou, kolikrát vyslovit "mám tě ráda", "mám tě rád"? A to jen za jeden jediný den. A další den ta příležitost přichází znovu a znovu. Co kdybychom věnovali část ze svého "balíčku slov" na slova chvály, láskyplná slova, na slova podpory, útěchy, důvěry a slova díků? Co kdybychom ze svých slov udělali to, čím skutečně jsou - vibraci, která umí tvořit něco dobrého, něco podpůrného. Každé slovo má totiž váhu. O to víc slovo vyřčené nebo stejně tak i slovo napsané, které je zhmotněno na papíře. Kolik slibů zůstalo viset v prostoru a nikdy se nenaplnilo a kolik zraňujících slov kolem nás denně prolétne nebo se zavrtá rovnou do srdce a našich myšlenek a tam dál aktivně tvoří? Kolik slov si dlouho pamatujeme a uchováváme v srdcích jako vzácný diamant a kolik zraňujících slov uvízlo v našich duších? I na samém počátku bylo Slovo, jak se píše v bibli. Jan 1:1-5: Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila.

Pojďme společně vytvářet více slov, která budou světlem a životem. Taková slova, která nepohltí tma.