NOVÉ CESTY

15.10.2023

Občas si mi lidé postesknou, že chtějí změnit svůj život, vydali se cestou seberozvoje, ale že jim to nefunguje, všechno je pořád stejné a když se něco mění, tak jen velmi pomalu, ale mezitím obvykle přijde nějaký vnitřní propad nebo sebekritika. Ona to ale není pravda, že se nic nemění, to jen my jsme často netrpěliví a chceme všechno hned. Představte si, že jste celí život byli kritičtí vůči sobě, světu, lidem ve vašem okolí, pohlíželi jste na vše negativním pohledem a najednou to chcete změnit a stát se člověkem plným lásky a harmonie. To ale nejde hned. Představte si to jako polní cestu, po které staletí jezdily povozy, chodili po ní lidé a neustále ji vyšlapávali znovu a znovu. A potom by přišel někdo a chtěl by, aby lidé chodili po nové cestě, na kterou nejsou zvyklí. Byla by o kus dál a byla by trochu delší. Zablokovali by tedy původní cestu a vytyčili cestu novou, aby lidé věděli, kudy mají nově chodit. Co si myslíte, že se stane? Nejdřív se lidé budou snažit stále chodit po cestě původní, budou zkoušet zátarasy a blokády přeskakovat nebo různě obcházet a chodit dál tak, jak byli léta zvyklí, protože se jim nebude chtít zvykat na cestu novou. Budou na ni nadávat, budou si stěžovat, budou to zkoušet znovu a znovu jít po cestě staré. Když ale přibudou další blokády staré cesty, chtě nechtě se budou muset naučit využívat cestu novou. Bude jim to nepříjemné a bude trvat dlouho, než si na novou cestu zvyknou. Neustálým opakováním si ale nakonec na novou cestu zvyknou, stará cesta zaroste travou a po čase si na ni nikdo ani nevzpomene a další generace už budou navyklé na cestu novou, takže se jim po staré cestě stýskat nebude. Stejné je to i s našimi cestami, které si léta budujeme v našem mozku. Když se rozhodneme vytvořit cesty nové, chvíli to trvá, než si zvykneme používat nové programy a nové cesty řešení situací v životě. Když ale budeme vytrvalí a budeme neustále vyšlapávat cestu novou, nakonec si na ni náš mozek zvykne a už bude používat jen nové způsoby myšlení a na staré si ve finále ani nevzpomene. Proto k sobě buďte laskaví a trpěliví, když zkoušíte nové způsoby myšlení. Může se vám stávat, že na začátku častěji a potom už méně často se budete vracet ke starému způsobu myšlení, na které jste byli naučení. Časem si ale osvojíte to nové a ke starému už se vracet nebudete. Nezlobte se tedy na sebe, že vám to nejde dostatečně rychle a naopak se povzbuďte a překonejte svou nechuť k učení se novému. Odměnou vám bude lepší pohled na svět i na sebe sama.