LASKAVOST

29.11.2021

Blíží se vánoční svátky, které jsou oslavou příchodu Spasitele. Ať už jste věřící nebo ne, advent je časem, který nás všechny bez rozdílu ponouká k přehodnocování, k hlubšímu ponoření se do sebe, do svých myšlenek, vybízí nás i k rekapitulaci toho, co se nám v životě povedlo a co už méně. Naše srdce a duše jsou povětšinou rozjitřené a touží po jemnosti a dobrých skutcích. I proto je to nejlepší doba pro dobročinnost, máme daleko větší sklony k tomu, být štědří, laskaví k druhým, být velkorysí k chybám. V tomto čase daleko více chápeme hodnotu lidského života, hodnotu rodiny, lásky, sounáležitosti...Dnešní radost vás tedy vyzývá k větší laskavosti k sobě i druhým. Pokud vás to bude táhnout k pomoci, pomáhejte. Když k dobročinnosti, buďte štědří a velkorysí. Pokud vás to vede k tomu, abyste něco napravili, neváhejte a udělejte to hned. Veškeré dobré skutky se v tomto období načítají i s bonusem. Vánoční čas je odpradávna časem zázraků a splněných přání. Možná budete chtít upřednostnit přání někoho vedle sebe, před tím svým. I tento skutek se vám přičte k dobru a nakonec budete vždy odměněni oba.