LÁSKA, VÍRA, NADĚJE...

11.12.2021

Víra, láska a naděje...může to být jen trojice slov nebo něco, co bytostně cítíme a prožíváme celou svou bytostí. Záleží na nás, jakou kvalitu do nich vložíme. Z pohledu křesťanství i pro mne osobně jsou to ty nejvyšší hodnoty a ctnosti. A k tomu laskavost, starost o druhé a zájem. I to jsou hodnoty, které si obzvláště v období adventu silně uvědomuji a věřím, že nejsem sama. Jak důležité je starat se o své nejbližší, ale i o ty, kteří třeba své blízké postrádají. O ty, kteří jsou sami nebo osamocení, kteří zůstávají bez pomoci, přestože pomoc potřebují. Právě na ně často myslím. Na ty, kteří si sami pomoci nemohou. Ať už proto, že vyžadují péči druhých nebo mají své specifické potřeby. Vím, že se nejčastěji podporují znevýhodněné děti. Mne to naopak táhne více k seniorům, kteří na svůj život zůstali sami, kterým jejich nejbližší nepomáhají nebo se dostali do těžké zdravotní situace. S těmi odjakživa soucítím. Přála bych si pro ně zajistit co nejvíce různé pomoci. Tolik moudrosti a zkušeností uzamčeno v tělesných schránkách, o které už není zájem...?! Vždy vzpomínám na své dědečky a babičky, kteří mi i po těch letech chybí, protože odešli příliš brzy. Už nemám šanci se jich zeptat na spoustu věcí, už mi nemá kdo poradit s věcmi, které znali jen oni. Vzpomínám si i na to, jak s postupem času pro ně bylo obtížnější vykonávat předtím docela běžné úkony, jak jim ubývaly síly, jak potřebovali často pomoc druhých lidí. Ale měli štěstí, že na to nezůstali sami. Advent je doba usebrání se, čas na introspekci a sčítání všeho, co jsme vykonali i nevykonali. Čas kouzel i dobrých skutků, čas na zázraky. Pojďme se společně na chvíli zastavit a udělat pro někoho dobrý skutek. Klidně docela malinký. Udělejme to. Udělejme společně takový řetěz dobrých skutků. Řetězová reakce jistě přinese mnoho dobrého. Zavolejte svým babičkám a dědečkům, maminkám i tatínkům, pomozte sousedce s těžkou taškou, odpusťte někomu dávné hříchy, pozvěte někoho na kávu nebo kupte květinu jen tak. Nabídky k pomoci jsou všude kolem nás, dívejme se s očima otevřenýma<3