DŮLEŽITOST RITUÁLŮ

04.07.2022

V každé době, ve všech náboženstvích, po věky věků se vykonávaly rituály. Přechodové, iniciační, magické, životní, sezónní, měsíční nebo žehnající...Protože vše je neustále v pohybu a v cykličnosti. Fáze měsíce střídá jedna druhou, něco roste a sílí, jiné zaniká. Každým rituálem vytváříme posvátný prostor pro setkání se svou duší a umožňujeme tak, aby se energie v prostoru daly do pohybu. Rituálem můžeme podpořit kýženou změnu ve svém životě, můžeme nastolit harmonii, vytvořit léčivé pole nebo vibraci pro náš záměr. Některé rituály jsou osobní a intimní, jiné si vyžadují, abychom jej prožili v širším kruhu. Abychom byli spatřeni jinak, než nás ostatní znají... Rituál je hlubokým transformačním nástrojem. Může nás měnit, vést, doslova položit na zem, zbořit veškeré naše dosavadní jistoty, ale může nás i hluboce léčit a ukázat nový směr. Rituál se neřídí časem a proto se nebojme udělat rituál za něco, co už pominulo. Pokud ve vašem životě bylo nějaké náročnější období, můžete udělat rituál zpětně i za toto období a energie, která se v té době zasekla a ještě z těla nebo duše/mysli neuvolnila, bude mít příležitost se uvolnit. Neřeště příliš, zda umíte nebo neumíte dělat správný rituál. Rituál má vycházet z vás samotných. Možná půjdete na procházku do lesa a najednou uvidíte horský potok a budete mít touhu do něj vstoupit bosýma nohama a nechat ze sebe smýt všechno, co vás tíží. Nebo postavíte domeček z šišek, mechu a kůry stromů, který reprezentuje váš záměr šťastného domova. Hledejte, co všechno byste k němu přidali, vnímejte, co který kámen nebo šiška reprezentuje a proneste svou vlastní modlitbu. Slova se vám jistě sama poskládají v ústech. Nemusíte znát správnou modlitbu, nemusíte znát správný postup. Ten originální a jedinečný postup přímo pro vás zná vaše duše. Pamatuji si na jeden svůj silný rituál, který jsem vytvořila kdysi v Thajsku. Táhlo mě to do chrámu v královském paláci. Předtím jsem dlouho procházela celým komplexem a byla hodně pohroužena do sebe. Můj záměr vůbec nebyl, že bych právě tam udělala rituál. Ani jsem popravdě na žádný rituál nemyslela. Ale tížily mě v té době dvě věci, které se táhly už hodně dlouho. Měsíce, roky...A když už jsem téměř vycházela ven, procházela jsem kolem oltáře, kde byly nádherné květiny a svíčky, které si člověk mohl zakoupit jako obětinu. Najednou nebylo pochyb o tom, co chci udělat. Zeptala jsem se jedné paní, co mám udělat. Ona mi naznačila způsob, jak to dělá sama a v té chvíli už mě rituál vedl. Vůbec jsem nad tím nepřemýšlela. Koupila jsem určitý počet květin, který mi intuice napovídala, stejně tak to bylo i se svíčkami a zlatými plátky. Vše jsem si nachystala a nechala se vést. Poklonila jsem se, s hlavou u země jsem odříkala svou prosbu pomodlila se, nalepila zlatý plátek na Buddhu, zapálila svíčky, rozmístila na určená místa, stejně tak květiny. Když na to pomyslím teď, přesný postup si nepamatuji. Jen ten pocit, jako by mě "něco" vyššího vedlo a já přesně věděla, co mám dělat. Právě na tomto místě. Když jsem rituál dokončila, přišla obrovská úleva a zároveň strach, protože jsem uvnitř věděla, že se TO stane. Že rituál byl proveden správně a že je jen potřeba počkat, jak se to uskuteční v realitě. Asi jste zvědaví, co se dělo dál....Do tří měsíců až půl roku se obě moje prosby vyplnily. Nemusela jsem pro to vůbec nic dělat a vše se odehrálo samo a k mé spokojenosti. Způsob byl u jedné věci trochu dramatický, ale uvědomuji si, že bez této katarze by se to stát nemohlo, takže jsem to uvítala s otevřenou náručí.

Jak vidíte, rituály jsou opravdu silné a jsou funkční. Takže pokud si nejste jistí, nedělejte je. Ale když vám na ně přijde myšlenka, která přijde jako inspirace, tedy "in spirito" z Ducha, pak neváhejte a nechte se vést.